Wersje językowe
Formularz odstąpienia od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

E-CLEMATIS Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 16a

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 1182216337

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres E-CLEMATIS Sp. z o.o., ul. Duchnicka 27; 05-800 Pruszków lub pocztą elektroniczną na adres : e-clematis@e-clematis.com ).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

Skutki odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Termin zwrotu płatności możemy jednak odroczyć do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Proszę odesłać nam towar na adres:

E-CLEMATIS Sp. z o.o.

ul. Duchnicka 27

05-800 Pruszków
 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:

 

E-CLEMATIS Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 16a

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP:1182216337

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. ...….................................................................................................................................

 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Nr Zamówienia: …........................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ….........................................................

 

Adres konsumenta(-ów): ….......................................................................

 

……………………………………………………………………….

 

Nr rachunku bankowego do zwrotu: ….......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................                                                                                               ........................................

 

/miejscowość, data/                                                                                                        /podpis konsumenta/

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl