Wersje językowe
Polityka prywatności (16.02.2021)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Dane Administratora Danych Osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest E-CLEMATIS Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 16a; 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182216337; REGON: 387615693; KRS: 0000870736. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: e-clematis@e-clematis.com.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Aby sprzedawać towary zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

Cel przetwarzania

 

 

Kategorie danych osobowych

 

 

Podstawa prawna

 

W celu złożenia zamówienia i jego zrealizowania 

 

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         adres zamieszkania (adres do doręczeń),

·         numer telefonu,

·         ewentualnie firma przedsiębiorcy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Wszystkie wymienione dane są potrzebne, aby zawrzeć i wykonać umowę.

 

 

W celu rozpatrzenia reklamacji 

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer zamówienia,

·         ewentualnie adres zamieszkania (adres do doręczeń) — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,

·         ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją zamówienia 

·         imię i nazwisko,

·         numer zamówienia,

·         numer telefonu.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat

·         imię i nazwisko,

·         firma przedsiębiorcy,

·         adres zamieszkania lub adres siedziby,

·         numer NIP, ewentualnie numer PESEL,

·         numer zamówienia.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 

W celu badania satysfakcji z zakupów 

·         adres e-mail,

·         numer zamówienia.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie opinii klientów w celu dopasowania produktów i sposobu sprzedaży do ich potrzeb).

 

W celu tworzenia statystyk związanych z zakupami klientów

·         imię i nazwisko,

·         e-mail,

·         adres zamieszkania (adres do doręczeń),

·         data rejestracji,

·         ilość zamówień,

·         informacje o aktywności na stronie internetowej.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ustalenie liczby i rodzajów zakupów dokonywanych przez klientów.

 

W celu przesyłania informacji handlowych w postaci newslettera 

·         adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z marketingiem bezpośrednim 

·         imię i nazwisko,

·         numer telefonu,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

W celu wypełnienia obowiązków z RODO

·         imię i nazwisko,

·         adres zamieszkania (adres do doręczeń),

·         adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

·         imię i nazwisko,

·         ewentualnie firma przedsiębiorcy,

·         adres e-mail,

·         adres zamieszkania (adres do doręczeń) lub ewentualnie adres siedziby,

·         numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),

·         numer zamówienia.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

W celu archiwalnym i dowodowym 

·         imię i nazwisko,

·         ewentualnie firma przedsiębiorcy,

·         adres e-mail,

·         adres zamieszkania (adres do doręczeń) lub ewentualnie adres siedziby,

·         numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),

·         numer zamówienia.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją sprzedaży, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda albo w razie sporu).

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej, na której jest prowadzona sprzedaż

 

·         data i godzina odwiedzin strony,

·         rodzaj systemu operacyjnego,

·         przybliżona lokalizacja,

·         rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

·         czas spędzony na stronie,

·         odwiedzone podstrony,

·         podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

 

W celu wykorzystywania cookies 

Informacje gromadzone za pomocą cookies

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

W celu administrowania stroną internetową 

·         adres IP,

·         data i czas serwera,

·         informacje o przeglądarce internetowej,

·         informacje o systemie operacyjnym

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).

 

 

 

3. Cookies

3.1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

3.2. Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne — są one przechowywane w Pana/Pani urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe — są one przechowywane w Pana/Pani urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia.

3.3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa— pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej— pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie (dlatego np. podczas zmiany podstrony nie kasuje się zawartość koszyka). Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji— w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji— jeżeli klient loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie identyfikatora i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk— pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;,
 • korzystanie z Google AdWords— cookies mogą służyć do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych— na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka;
 • dopasowanie towarów i usług do Pana/Pani upodobań— na stronie internetowej wykorzystujemy cookies, które umożliwiają dostarczanie Panu/Pani treści reklamowych bardziej dostosowanych do Pana/Pani zainteresowań oraz potrzeb.

3.4. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

3.5. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

3.6. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

4. Badanie aktywności Użytkowników w Sklepie

4.1. Administrator, w celach analitycznych, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców, w związku z czym wykorzystuje następujące narzędzia:

 • Google Analytics — w celu zbierania danych o Użytkownikach odwiedzających Aplikację.

4.2. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Pana/Pani zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową.

4.3. Jeżeli uważa Pan/Pani, że nie powinniśmy przetwarzać Pana/Pani danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.

4.4. Aby zablokować działanie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u-3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.  Oczywiście, w każdej chwili może Pan/Pani ponownie wyrazić zgodę i przywrócić działanie wskazanych narzędzi. 

 

5. Prawo wycofania zgody

5.1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

5.2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres e-clematis@e-clematis.comlub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

5.3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

6. Wymóg podania danych osobowych

6.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania ze sklepu.

6.2.Aby kupić produkt w naszym sklepie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu, adresu zamieszkania (adresu do doręczeń) — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

6.3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za zakup produktu, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem co najmniej imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

6.4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

6.5. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać newsletter, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać newslettera.

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

7.1. Uprzejmie informujemy, że w bardzo ograniczonym zakresie korzystamy z technik profilowania. W trakcie robienia przez Pana/Panią zakupów w naszym sklepie algorytm sklepu może wskazywać produkty, które potencjalnie mogą Panu/Pani wydać się interesujące. Działanie takie jest podejmowane w oparciu o informacje związane z tym, jakie produkty Pan/Pani kupił/kupiła lub włożył/włożyła Pan/Pani do koszyka, czego szukał/szukała Pan/Pani na naszej stronie internetowej. Tego typu profilowanie służy po pierwsze, zaproponowaniu Panu/Pani dodatkowych produktów (które akurat mogą się przydać), po drugie, zwiększeniu wartości naszej sprzedaży.

7.2. Jednocześnie chcielibyśmy bardzo wyraźnie podkreślić, że wobec Pana/Pani nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany żadnych decyzji — ani z wykorzystaniem profilowania, ani żadnej innej techniki.

 

8. Odbiorcy danych osobowych

8.1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe Poczcie Polskiej, kurierom, firmom informatycznym, dostawcom oprogramowania, firmie hostingowej, prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie księgowej.

8.2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

9.1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

9.2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej teoretycznie może być niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

9.3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które spełniają wymogi RODO w zakresie przekazywania danych do państwa trzeciego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i są wykorzystywane w działalności wymienionych podmiotów.

9.4. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

9.5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

10. Okres przetwarzania danych osobowych

10.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

10.2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • przez okres 5 lat, licząc od końca roku podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

10.3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

10.4. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

11. Uprawnienia podmiotów danych

11.1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

11.2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

11.3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

11.4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

11.6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres e-clematis@e-clematis.comlub
 • kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości lub
 • wykonanie odpowiednich operacji na Pana/Pani koncie klienta.

 

12. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

13.2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

13.3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 16.02.2021 r.

Wieloletnie rośliny o pachnących kwiatach w e-Clematis

W ofercie internetowego sklepu ogrodniczego E-Clematis znajdą Państwo m.in. powojniki, rośliny pnące, róże, byliny, trawy, drzewa i krzewy liściaste, niskie rośliny okrywowe, a także rośliny o jadalnych owocach, które oprócz pięknego wyglądu, dostarczą także ciekawych doznań smakowych. Wiele roślin z naszej oferty sprawdza się jako ozdoba tarasów i balkonów. W szerokim asortymencie sklepu E-Clematis każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Postaw na rośliny ozdobne do ogrodu, na balkon lub taras

Ogród na tarasie lub balkonie może być równie piękny jak ten przydomowy. Należy jednak wiedzieć jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w takich miejscach. Ważne, aby zastosować pewną równowagę i stosować zarówno rośliny jednoroczne, które kwitną piękne, ale krótko, jak i rośliny wieloletnie. Dzięki temu balkon czy taras będzie wyglądał pięknie niemalże przez cały rok. Rośliny, które sprawdzą się znakomicie jako wieloletnia ozdoba tarasów i balkonów to m.in. runianka japońska, trzmielina Fortune’a, bluszcz pospolity i barwinek pospolity. Są to rośliny, które rosną bezproblemowe, odporne i trwałe. Nie mają zbyt dużych wymagań, a ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Większość z nich dobrze znosi cięcie, więc nie będzie problemu z odpowiednim uformowaniem ich kształtu. 

Zadbaj o rośliny kwitnące wiosną i latem

Wraz z nadejściem nowego sezonu rośliny budzą się do życia i zaczynają kwitnąć, zmieniając nasze otoczenie w piękne i kolorowe miejsca. Jest to również moment, w którym należy zająć się ich pielęgnacją, aby rosły zdrowo i pięknie przez resztę sezonu. Każda grupa roślin ma nieco inne wymagania siedliskowe oraz pielęgnacyjne. Większość z nich wymaga systematycznego podlewania, pielęgnacji i ochrony przed ewentualnymi szkodnikami i chorobami. 

Sposoby na pielęgnację kwitnących roślin ozdobnych w Twoim ogrodzie

Regularne usuwanie przekwitniętych kwiatów bylin powoduje przedłużenie ich kwitnienia. W pierwszym roku uprawy, rabaty bylinowe  nie wymagają nawożenia. W kolejnych latach warto rozpocząć nawożenie roślin.  Możemy zastosować nawożenie organiczne np.  kompost, który stosuje się wiosną, kładąc 2 cm warstwę i mieszając ją z glebą. Poprawia on strukturę gleby oraz dostarcza niezbędnych składników mineralnych. Jako uzupełnienie nawożenia organicznego możemy z również stosować nawozy mineralne. Najbezpieczniej stosować nawozy otoczkowane o spowolnionym działaniu np. Substral Osmocote 5-6M, sypiąc pod roczne rośliny jedną czubatą łyżeczkę od herbaty nawozu, a pod starsze rośliny 2 łyżeczki. Nawóz należy podzielić na mniejsze porcje i wsypywać do 3–5 dołków głębokości 3–5 cm, równomiernie rozmieszczonych dookoła rośliny. Nawóz ten będzie się stopniowo uwalniał w ciągu 5–6 miesięcy (stąd oznaczenie 5-6M), odżywiając nasze rośliny systematycznie aż do jesieni. Dlatego wystarczy jedno nawożenie w roku i nie powinno się go opóźniać, aby nie przedłużyć jesiennej wegetacji i nie obniżyć mrozoodporności roślin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl