Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 13.02.2013

Sklepu Internetowego E-CLEMATIS

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku z prowadzeniem przez niego sklepu internetowego E-CLEMATIS.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Anna Rafaląt, zamieszkała ul. Zgody 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą E-CLEMATIS Anna Rafaląt, ul. Zgody 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 664-190-81-85, REGON: 140904693, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, nr wpisu: 5181.

 3. Administrator danych powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych firmie Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2 120 000 zł w całości opłacony, KRS: 0000 431 335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242

§2 Dane osobowe przetwarzane przez E-CLEMATIS 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu

  1. W przypadku Osoby Prywatnej (Konsument)
 • Imię

 • Nazwisko

 • Adres e-mail

 • Telefon

 • Ulica i Nr domu oraz numer lokalu

 • Kod pocztowy

 • Miejscowość

 • Kraj

     2. W przypadku Firmy (Przedsiębiorca)

 • Dane podane w pkt a) oraz dodatkowo

 • Nazwa firmy

 • NIP

 1. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do niektórych funkcji):

  • Inny adres wysyłki

  • Numer rachunku bankowego (przy płatności z konta) lub nr karty kredytowej/debetowej (przy płatności kartą)

 1. Użytkownicy Sklepu dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Zarówno jedni i drudzy mogą korzystać ze Sklepu.

 2. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie Nazwy Użytkownika oraz hasła.

 3. Użytkownika Administrator może odszukać na podstawie e-maila i innych danych osobowych. Ponadto zarejestrowanych Użytkowników Administrator może odszukać po dacie rejestracji lub dacie ostatniego logowania.

 4. W momencie składania zamówienia Kupujący otrzymuje indywidualny numer zamówienia i po tym numerze Administrator może go zidentyfikować.

 5. Ponadto dla Administratora widoczny jest także numer IP komputera, z którego Użytkownika korzysta.

 6. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Sklep internetowy) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie ze Sklepu, takie jak:

  1. Adres IP;

  2. Logi cyfrowe;

  3. Informację o skorzystaniu z Ciebie ze Sklepu

  4. Typ przeglądarki;

  5. Nazwa domeny;

  6. Typ systemu operacyjnego.

 7. Sklep może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie ze Sklepu, w szczególności zawierania umów kupna – sprzedaży, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Użytkownikami oraz komunikacji z Użytkownikami.

 2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas w celu wysyłania Ci informacji handlowej (newsletter) jeśli wyrazisz na to zgodę.

 3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.


§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 • Administrator

 • Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane ze Sklepem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

 • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne? 

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Sklep, jest obsługiwany przez firmę Home.pl, o której mowa w §1 ust. 3. Zgodnie z oświadczeniem firmy Home.pl, stosowane przez niego rozwiązania technologiczne oraz formalne w zakresie oferowanych przez niego usług hostingowych spełniają wymogi ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., NR 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz związanych z nią aktów wykonawczych. Nadto, strony Sklepu są zabezpieczone certyfikatem SSL, który gwarantuje Użytkownikom bezpieczne zakupy. Dodatkowo, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Internet Security.

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

 1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie. Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy.

 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

  • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie ze Sklepu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;

  • są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu;

  • są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

  • w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

 1. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie ze Sklepu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu ze Sklepu. Dlatego zawsze korzystaj ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

 

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania ze Sklepu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego wysyłając e-maila na adres sklep@e-clematis.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl